cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Brak dźwięku 5 1 na JBL BAR 5 1

kozatn
Community Member

Witam, czy ktoś poradził sobie z brakiem dźwięku 5.1 na głośnikach zewnętrznych? Mój jbl 5.1 nie jest wstanie odczytać dd. Na innych urządzeniach robi to bez problemu. W ustawieniach chromecast mam dźwięk przestrzenny włączony. 

1 Recommended Answer

djtetei
Gold Product Expert
Gold Product Expert

As I suspected, the JBL bar 5.1 does not have support for Dolby Digital Plus. Therefore, the best option for you is to connect the Chromecast device directly to the LG TV and connect the TV with the soundbar via HDMI ARC.

Set the TV sound settings for digital output over ARC for Dolby Digital to allow the TV built-in Dolby Digital Plus decoder to extract the Dolby Digital core and send it to the soundbar.

 

Jak podejrzewałem, pasek JBL 5.1 nie ma wsparcia dla Dolby Digital Plus. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest podłączenie urządzenia Chromecast bezpośrednio do telewizora LG i podłączenie telewizora z soundbarem przez HDMI ARC.

Ustaw ustawienia dźwięku telewizora dla wyjścia cyfrowego przez ARC dla Dolby Digital, aby umożliwić wbudowanemu w telewizor dekoderowi Dolby Digital Plus wyodrębnienie rdzenia Dolby Digital i wysłanie go do głośnika soundbar.

View Recommended Answer in original post

13 REPLIES 13

djtetei
Gold Product Expert
Gold Product Expert

If you are referring to the surround sound on streaming services, like Netflix, Disney, Amazon or others, you need a Dolby Digital Plus decoder to be able to hear the surround soundtrack,

All movie streaming services use Dolby Digital Plus.

 

Jeśli masz na myśli dźwięk przestrzenny w serwisach streamingowych, takich jak Netflix, Disney, Amazon lub inne, potrzebujesz dekodera Dolby Digital Plus, aby móc słyszeć ścieżkę dźwiękową przestrzenną,

Wszystkie usługi przesyłania strumieniowego filmów korzystają z Dolby Digital Plus.

kozatn
Community Member

Dziwne. Na oryginalnym netflixie wbudowanym w mojego LG uf8507 jbl 5.1  wykrywa dd. Niestety na chromecast 4.0 daje sygnał tylko pcm. Rozumiem, że nic z tym nie zrobię? 

djtetei
Gold Product Expert
Gold Product Expert

Chromecast with Google TV does not have a Dolby Digital Plus decoder built-in and, therefore, it will only passtrough the surround sound, unaltered, in order to be decoded on the TV, AV receiver or soundbar built-in Dolby Digital Plus decoder.

You did not specified if your soundbar has a Dolby Digital Plus decoder built-in.

Regarding your LG TV, is it possible that it has a Dolby Digital Plus decoder built-in, which decodes the Dolby Digital Plus audio and sends it as Dolby Digital core to the JBL soundbar.

 

Chromecast z Google TV nie ma wbudowanego dekodera Dolby Digital Plus, dlatego przepuszcza tylko dźwięk przestrzenny w niezmienionej postaci, aby mógł zostać zdekodowany na telewizorze, amplitunerze lub soundbarze z wbudowanym dekoderem Dolby Digital Plus.

Nie określono, czy soundbar ma wbudowany dekoder Dolby Digital Plus.

Jeśli chodzi o telewizor LG, możliwe jest, że ma on wbudowany dekoder Dolby Digital Plus, który dekoduje dźwięk Dolby Digital Plus i wysyła go jako rdzeń Dolby Digital do soundbara JBL.

djtetei
Gold Product Expert
Gold Product Expert

Which JBL soundbar model do you own?

Który model soundbara JBL posiadasz?

kozatn
Community Member
 

djtetei
Gold Product Expert
Gold Product Expert

As I suspected, the JBL bar 5.1 does not have support for Dolby Digital Plus. Therefore, the best option for you is to connect the Chromecast device directly to the LG TV and connect the TV with the soundbar via HDMI ARC.

Set the TV sound settings for digital output over ARC for Dolby Digital to allow the TV built-in Dolby Digital Plus decoder to extract the Dolby Digital core and send it to the soundbar.

 

Jak podejrzewałem, pasek JBL 5.1 nie ma wsparcia dla Dolby Digital Plus. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest podłączenie urządzenia Chromecast bezpośrednio do telewizora LG i podłączenie telewizora z soundbarem przez HDMI ARC.

Ustaw ustawienia dźwięku telewizora dla wyjścia cyfrowego przez ARC dla Dolby Digital, aby umożliwić wbudowanemu w telewizor dekoderowi Dolby Digital Plus wyodrębnienie rdzenia Dolby Digital i wysłanie go do głośnika soundbar.

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there,

Did you have any more questions or need any additional help?

Thank you,
Jeran
 

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there,

Did you have any more questions or need any additional help? If not, I'll go ahead and lock up this thread in 24 hours.

Just checking up,
Jeran
 

kozatn
Community Member

Tak, Google chrome 4.0 musi zostać zaktualizowany. Bo mi box s ogarnia 5.1 na moim TV bez problemu. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi! 

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there kozatn,

 

If you have the time, I would submit feedback via the Google Home app to let Google know that you'd like to see Google Chrome updated. While they won't respond directly back to you, Google takes all forms of submitted feedback seriously.

 

Aside from that, any other questions or concerns we can address?

 

Best regards,

Jeran

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there,

Did you have any more questions or need any additional help?

Thank you,
Jeran
 

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there,

Did you have any more questions or need any additional help? If not, I'll go ahead and lock up this thread in 24 hours.

Just checking up,
Jeran
 

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there!

We haven't heard back from kozatn, and it's been a few days, so I'm locking the thread. As always, feel free to make a new thread if you have any more questions or concerns.

Thank you for your help, djtetei!

Best regards,
Jeran