cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Chromecast

89
Community Member

Jag har ett problem med en chromecast. Den är från början kopplad med ett Wi-Fi nätverk men jag vill nu byta till ett annat Wi-Fi nätverk och har inte tillgång till det Wi-Fi som den är kopplad till. Går det på något sätt att återställa chromecasten och kunna koppla den till ett nytt Wi-Fi nätverk utan att använda sig av det gamla?

1 Recommended Answer

JenniferV
Community Specialist
Community Specialist

Hi 89,

 

Sorry for the late response. Chromecast devices can only remember one Wi-Fi network at a time. If you change your Wi-Fi network and your device isn't currently connected to a Wi-Fi network, perform a factory reset and set up your Chromecast on the new network. You may check this support website article to learn more.

 

Best,

Jennifer

View Recommended Answer in original post

4 REPLIES 4

JenniferV
Community Specialist
Community Specialist

Hi 89,

 

Sorry for the late response. Chromecast devices can only remember one Wi-Fi network at a time. If you change your Wi-Fi network and your device isn't currently connected to a Wi-Fi network, perform a factory reset and set up your Chromecast on the new network. You may check this support website article to learn more.

 

Best,

Jennifer

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there,

Did you have any more questions or need any additional help?

Thank you,
Jeran
 

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there,

Did you have any more questions or need any additional help? If not, I'll go ahead and lock up this thread in 24 hours.

Just checking up,
Jeran
 

Jeran
Community Specialist
Community Specialist

Hey there!

We haven't heard back from 89, and it's been a few days, so I'm locking the thread. As always, feel free to make a new thread if you have any more questions or concerns.

Thank you for your help, Jennifer!

Best regards,
Jeran